Cultuurbeleid

CULTUURBELEIDSPLAN 2014-2019

 

Lees hier het volledige cultuurbeleidsplan. 

 

Schaarbeek leeft! Schaarbeek herleeft!

130.000 inwoners van 167 nationaliteiten met 120 talen in levendige wijken en buurten van totaal verschillend allooi: diversiteit te over, met alles in petto voor een heel eigen identiteit. De Dienst Nederlandse Cultuur, de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek en gemeenschapscentrum De Kriekelaar willen hiertoe hun stenen bijdragen door stedelijk leven te stimuleren en allerlei kansen te geven.  Hun ambitie is stadscultuur faciliteren voor alle bewoners en bezoekers van Schaarbeek als segment van onze Brusselse hoofdstad. Dit zowel vanuit Vlaamse inspiratie, als via meertalige initiatieven gericht op zowel Nederlandstaligen, Nederlandskundigen als anderstaligen, met als bedoeling deze smeltkroes, deze stad en dus dit Schaarbeek meer deugd en levensvreugde te geven.

De gemeente wil een inspirerend cultuuraanbod brengen, mét aandacht voor de Schaarbeekse lokale identiteit. Cultuur kan voor buitengewone ervaringen zorgen die een leven lang nazinderen en onze blik verruimen. Cultuur is enerzijds erkenning en anderzijds ontmoeting met het onbekende.

Daartoe bestaat ook de Kriekelaar als gemeenschapscentrum: om sociaal-culturele ruimte te bieden aan ontmoeting zonder grenzen, voor kind, volwassene en oudere, van alle klasse en taal, van elke stand en slag, of stoot.

 

Daarvoor ijveren we samen.

Adelheid Byttebier,     Schepen van Nederlandse Cultuur

Wim Kennis,  voorzitter GC De Kriekelaar 

Rita L’Enfant,  voorzitter Adviesraad 

Voortgangsrapport 2017-2018

 

Het voortgangsrapport is een digitaal document, waarin heel wat links naar fotoalbums, fimpjes, FBpagina’s, etc achter woorden werden gestopt. U kan via deze links doorklikken en doorheen onze werking snuisteren: sfeerbeelden vertellen vaak meer dan woorden. Links zijn steeds onderlijnd. Om dit mogelijk te maken dient u in te loggen op google. Dit doe je op www.google.be, rechtsboven vind je de knop om in te loggen. Je kan dit met volgend adres : adviesraad1030@gmail.com, paswoord is adviesraad.1030  

 

Het voortgangsrapport wil u een globale blik geven op de werking van het lokaal cultuurbeleid in Schaarbeek en haar partners: het gemeenschapscentrum De Kriekelaar, de Dienst Nederlandse Cultuur en de Gemeentelijke Nederlandstalige Openbare Bibliotheek. Een blik op hoe wij samen de doelstellingen die wij in het lokaal cultuurbeleidsplan vooropstelden realiseren en proberen waar te maken. Wat de effecten en de uitdagingen zijn.

En uitdagingen zijn er zeker…

Schaarbeek is een erg multiculturele en diverse gemeente. Daarbij komt de toenemende armoede, de instroom van vluchtelingen, de toenemende radicalisering, … Kortom we leven in een snel veranderende en steeds complexere wereld. We proberen in onze dagelijkse werking hiermee om te gaan door de vinger aan de pols te houden, in te spelen op burgerinitiatieven en nieuwe netwerken, nog meer belang te gaan hechten aan superdiversiteit en ons hierin verder te bekwamen via aangepaste opleidingen en acties. 

We merken dat onze werking de afgelopen jaren sterk is geëvolueerd en gedifferentieerd, en dit zowel in de “breedte” als in de “diepte”. Het is onmogelijk om de reële dynamiek die we op het terrein genereren weer te geven in een eerder “statisch” document, maar we hopen u toch op zijn minst een algemene impressie te geven van hoe we samen aan een beter en hechter Schaarbeek proberen te werken met cultuur als verbindingsmiddel. Want cultuur kan voor buitengewone ervaringen zorgen die een leven lang nazinderen en onze blik verruimen. Cultuur is enerzijds (h)erkenning en anderzijds ontmoeting met het onbekende.

 

Daarvoor ijveren we samen. Ook samen met u.

Hylke Gryseels, Cultuurbeleidscoördinator  

Inge Wauters, Diensthoofd Nederlandse Cultuur

Ingrid Lemaire, Bibliothecaris  

Leen Rossignol,  Centrumverantwoordelijke

 

Reacties