Cultuurbeleid

CULTUURBELEIDSPLAN 2020-2025

 

Lees hier het volledige cultuurbeleidsplan. 

Schaarbeek bougeert en inspireert!

 

De gemeente Schaarbeek ontpopt zich als een hedendaagse, dynamische leefomgeving met initiatieven zoals het lichtfestival Citizen Lights en The Park to Be en een heel nieuw aanbod aan horecagelegenheden en lokale initiatieven. Schaarbeek ondergaat een heuse make-over en staat klaar om het rijtje te vervoegen van de ‘hippe’ Brusselse gemeenten.


Dit vraagt om bijzondere aandacht voor ‘verbondenheid’ – het kenmerk sinds jaren van ons lokaal cultuurbeleid. Daarom nemen we initiatieven die de duale samenleving tegengaan.Schaarbeek is ook één van de jongste Brusselse gemeenten en voorziet de oprichting van een Nederlandstalige jeugddienst nadat eerder het startschot werd gegeven voor lokale speelpleinwerking op de nieuwe site waar de kinderen van gemeentescholen Paviljoen en De Kriek schoollopen. Goed nieuws maar ook nodig.

De afgelopen jaren werd de gemeente geconfronteerd met uitdagingen zoals toenemende armoede en nieuwe migratiestromen. Tegelijk worden nieuwe wijkcontracten ontwikkeld en zijn er geëngageerde burgers die initiatief nemen voor een meer leefbaar Schaarbeek. 

Het is in deze veranderende en dynamische context dat de culturele partners, de Dienst Nederlandse Cultuur, de Bibliotheek en GC De Kriekelaar, een nieuw cultuurbeleidsplan voorbereidden. Zij verdiepten zich in de omgevingsanalyse van Schaarbeek en brachten de belangrijkste tendensen in kaart. Daarnaast voerden zij gesprekken met gebruikers, partners en experts om hun bevindingen verder te staven.

Bij de culturele partners werden alvast nieuwe raden met vrijwilligers opgericht. Dit toont aan hoeveel goesting er is om deel te nemen aan de verandering en die mee vorm te geven. Openheid en verbondenheid zit in ons DNA en dat vraagt om een sterke organisatie waar elk project zich inschrijft in de Duurazme Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

De Vlaamse gemeenschap maakt dit mogelijk met de VGC die de kwaliteit van dit plan bewaakt. De gemeente kiest voor samenwerking over de taalgrenzen heen en met een hart voor alle gemeenschappen. De deelnemers aan onze activiteiten garanderen het succes. 

Bedankt aan de beroepskrachten van de drie pijlers - de Dienst Nederlandse Cultuur, de Bibliotheek en GC De Kriekelaar – en in het bijzonder aan de  cultuurbeleidscoördinator Hylke Gryseels voor de totstandkoming van dit werk.

 

Daarvoor ijveren we samen.

Adelheid Byttebier,     Schepen van Nederlandse Cultuur

Wim Kennis,  voorzitter GC De Kriekelaar 

Rita L’Enfant,  voorzitter Adviesraad 

Voortgangsrapport 2018-2019

 

Het voortgangsrapport is een digitaal document, waarin heel wat links naar fotoalbums, fimpjes, FBpagina’s, etc achter woorden werden gestopt. U kan via deze links doorklikken en doorheen onze werking snuisteren: sfeerbeelden vertellen vaak meer dan woorden. Links zijn steeds onderlijnd. Lees hier het voortgangsrapport. 

 

Het voortgangsrapport wil u een globale blik geven op de werking van het lokaal cultuurbeleid in Schaarbeek en haar partners: het gemeenschapscentrum De Kriekelaar, de Dienst Nederlandse Cultuur en de Gemeentelijke Nederlandstalige Openbare Bibliotheek. Een blik op hoe wij samen de doelstellingen die wij in het lokaal cultuurbeleidsplan vooropstelden realiseren en proberen waar te maken. Wat de effecten en de uitdagingen zijn.

En uitdagingen zijn er zeker…

Schaarbeek is een erg multiculturele en diverse gemeente. Daarbij komt de toenemende armoede, de instroom van vluchtelingen, de toenemende radicalisering, … Kortom we leven in een snel veranderende en steeds complexere wereld. We proberen in onze dagelijkse werking hiermee om te gaan door de vinger aan de pols te houden, in te spelen op burgerinitiatieven en nieuwe netwerken, nog meer belang te gaan hechten aan superdiversiteit en ons hierin verder te bekwamen via aangepaste opleidingen en acties. 

We merken dat onze werking de afgelopen jaren sterk is geëvolueerd en gedifferentieerd, en dit zowel in de “breedte” als in de “diepte”. Het is onmogelijk om de reële dynamiek die we op het terrein genereren weer te geven in een eerder “statisch” document, maar we hopen u toch op zijn minst een algemene impressie te geven van hoe we samen aan een beter en hechter Schaarbeek proberen te werken met cultuur als verbindingsmiddel. Want cultuur kan voor buitengewone ervaringen zorgen die een leven lang nazinderen en onze blik verruimen. Cultuur is enerzijds (h)erkenning en anderzijds ontmoeting met het onbekende.

 

Daarvoor ijveren we samen. Ook samen met u.

Hylke Gryseels, Cultuurbeleidscoördinator  

Inge Wauters, Diensthoofd Nederlandse Cultuur

Ingrid Lemaire, Bibliothecaris  

Leen Rossignol,  Centrumverantwoordelijke