Projectoproep 20 jaar Lokaal Cultuurbeleid

- do 25/08/22

We vieren dit jaar 20 jaar lokaal cultuurbeleid in Schaarbeek. Al 20 jaar trachten we cultuur dichter bij de mensen te brengen en de mensen dichter bij elkaar. Om dat moment te markeren geven we jou de kans om je ding te doen! Heb jij een leuk idee voor een laagdrempelig project in Schaarbeek? Kom je project voorstellen en wie weet kan je rekenen op een financieel duwtje in de rug.
Adelheid Byttebier, schepen van Cultuur, roept organisaties en Schaarbekenaren op om projecten in te dienen die een positieve impact kunnen hebben op Schaarbeek. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van min. 500€ tot max.1000€. De bedragen kunnen variëren.


Welke initiatieven komen in aanmerking?

* Het initiatief vindt plaats tussen 1 november 2022 en 31 april 2023.

* De initiatieven richten zich naar een Schaarbeeks breed en divers publiek en proberen zo inclusief mogelijk te zijn. De initiatieven beantwoorden aan de veiligheids- en sanitaire maatregelen die bepaald zijn door de lokale, regionale of nationale overheden.

* De initiatieven sluiten aan bij minstens twee van de volgende thema’s:
   * Ontmoeting & verbinding
   * Artistieke interventie
   * Openbare ruimte
   * Wijkwerking
   * Aandacht voor kwetsbare groepen

Deze thema’s zijn gelinkt aan de missies van het Lokaal Cultuurbeleidsplan 2020-2025. Je kan het beleidsplan hier consulteren.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

* individuen

* organisaties: een feitelijke vereniging of vzw

 

Dien je voorstel in en kom je project voorstellen


Dien je projectvoorstel zo concreet mogelijk uitgeschreven op max. 1 A4 in. Vermeld de locatie(s) en de datum of periode van het project en voeg indien mogelijk een kostenraming met opgave van uitgaven en inkomsten bij.

Vergeet niet actuele contactgegevens van de aanvrager en een rekeningnummer te vermelden.

 

Indienen kan ten laatste op 5 oktober 2022 :

 * mail je voorstel naar hgryseels@1030.be en vermeld “Projectvoorstel 20 jaar LCB” in het subject.

 * kies hier op één van de twee voorgestelde data : woensdag 12/10 en donderdag 20/10 een tijdsblok waarbinnen je mondeling toelichting komt geven bij je project. (hyperlink naar google forms)

Hoe concreter je idee, hoe meer kans je maakt op een positief vervolg.

Ten laatste 31 oktober hoor je of je project weerhouden wordt en op hoeveel financiële steun je kan rekenen.

 

Reacties