O Samba do Crioulo Doido is een scherpe, frontale kritiek op de raciale stereotypen die met zwarte lichamen worden geassocieerd en die in ons collectieve onderbewustzijn rondspoken.   

Luis de Abreu maakte dit stuk in 2004, in een Brazilië dat geteisterd werd door racistisch en homofoob geweld. Hij hanteert hierin een radicale choreografische taal, waarbij hij vraagtekens zet bij identiteit en de manier waarop deze in het lichaam tot uiting komt. Het werd een klassieker in het Braziliaanse hedendaagse dansrepertoire, en werd twintig jaar later doorgegeven aan Calixto Neto, in een context waarin het nog steeds opmerkelijk resoneert.  

O Samba do Crioulo Doido is een parodie op zowel carnaval als klassiek ballet en verschuift culturele tekens om hun onbewuste lading te ontmaskeren. De vertolker brengt zijn lichaam symbolisch terug naar de materialiteit ervan. Met transgressieve humor doorbreekt hij de essentialiserende en exotiserende clichés waarin het lichaam gehuld is. O Samba do Crioulo Doido is een schalkse toe-eigening van een lichaam dat vaak als ondergeschikt wordt beschouwd, een uitnodiging om zichzelf en zijn geschiedenis opnieuw in bezit te nemen, een aanpak die erop gericht is een taal van overdracht te creëren, een instrument voor kennis.   

• Calixto Neto is een choreograaf en performer uit Recife, Brazilië, momenteel gevestigd in Frankrijk. Hij werkt samen met vele choreografen zoals Mette Ingvartsen, Lia Rodrigues, Anne Collod en Bo-Kevin Jean en ontwikkelt daarnaast zijn eigen projecten zoals Outrar en zijn meest recente werk Feijoada.

Tickets