In The Missing zie je een groep mensen die al generaties in afzondering leeft. Een micromaatschappij die geen weet heeft van het bestaan van anderen. Geïnspireerd door de verhalen van Shin Dong-Hyuk, die als tweede generatie geboren werd in een Noord-Koreaans werkkamp, getuigenissen van kinderen die ter wereld kwamen in sektes en de inbeelding hoe het zou verlopen wanneer er eerste kolonies gevestigd zijn op mars, maakt choreografe Lies Serdons een abstracte dansvoorstelling vol lyrische horror met thema’s als verdierlijking en verpletterende eenzaamheid, maar ook romantiek, lust en menselijke relaties.

Reserveren