In de zoektocht om zich van zijn mannelijke identiteit te ontdoen ontmoette Gérald Kurdian tal van mensen, therapeuten en activisten die het politieke’ opnieuw leken uit te vinden door de manier waarop ze omgingen met de zorg voor het intieme’. Door zijn blik te richten op deze gemarginaliseerde scene van activisten, heeft hij in de vorm van een dagboek een waar archief samengesteld van teksten, opnames, foto's en films. Het is dit archief dat nu het basismateriaal vormt voor X! (un opéra fantastique).

X! (un opéra fantastique) is een muzikale fabel die het midden houdt tussen documentaire, elektronische live muziek en performance. Gérald Kurdian gidst ons doorheen zijn geheugen. Hij portretteert daarbij de flamboyante persoonlijkheden die zijn pad kruisten en buigt een klein verhaal om tot een collectieve ervaring. X! schetst een beeld van hedendaagse strijdculturen en vormt tegelijk een koormanifest voor een revolutie van het gevoel die het belang benadrukt van zorgen voor en luisteren naar elkaar en de noodzaak beklemtoont van collectieve ficties in ons toekomstontwerp.

Gérald Kurdian is performer, muzikant en radio-artiest. Hij is studeerde aan de École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy en behaalde een postdoctoraal diploma in choreografisch onderzoek binnen Ex.e.r.ce 07 - Centre Chorégraphique National de Montpellier. Sinds 2017 werkt hij aan HOT BODIES OF THE FUTURE!’, een reeks van performatieve en muzikale onderzoeksprojecten waarin hij op zoek gaat naar alternatieve vormen van seksualiteit en tevens queer micro-politiek bevraagt.

Reservatie