De Schaarbeekse kunstenaar Philippe Van Snick realiseerde in 2009 “Stapeling” op de liftkoker van De Kriekelaar. De kleurvlakken verwijzen o.a. naar het multiculturele publiek en de Schaarbeekse bevolking als lappendeken.

Het kunstwerk wordt momenteel gerestaureerd en zal in het voorjaar 2023 feestelijk ingehuldigd worden. De perfecte gelegenheid om op zaterdag 26/11 alvast de overzichtstentoonstelling dynamic project in het S.M.A.K. te bezoeken waarbij u het veelomvattende oeuvre van Philippe van Snick (Gent, 1946 – Brussel 2019) aan een voordeeltarief met gids kan ontdekken.

De tentoonstelling is opgebouwd aan de hand van tien clusters, verwijzend naar het decimaal systeem (0-9), dat inherent is aan het oeuvre van Philippe Van Snick. Als kunstenaar observeerde Van Snick de complexiteit van de wereld en het leven. Speciale aandacht gaat naar Van Snicks intieme leefomgeving: zijn tuin en huis in Frankrijk, zijn levenslange fascinatie met de natuur en haar fraaie structuren en cycli.

dynamic project toont zijn eerste sculpturale analyses en op wiskunde gebaseerde verkenningen van tijd en ruimte.  Ze staat stil bij Van Snicks latere ontmoeting met kleur. En ook conceptuele foto’s en kortfilms komen aan bod.

 

Praktisch

Zaterdag 26/11 – vertrek om 12u30 aan het Colignonplein, terugkeer voorzien rond 17u30

Inschrijven:

kan tot 17 november  hier  of 02/ 431 65 79 of 0495/59 77 77 (Inge) op werkdagen tussen 9u30 en 17u.

Kostprijs :

€ 8 ( = busvervoer, de rondleidingen en een gratis drankje na het bezoek)