Schaarbeek Salon:

Wanneer de Vlaming de nieuwkomer wordt

 

Op 13 maart hebben we Maurice Crul uitgenodigd naar ons salon. Momenteel voert hij gedurende 5 jaar een onderzoek uit in zes Europese steden naar de relatie tussen autochtonen en allochtonen in diverse gemeenschappen. Hij onderzoekt wat de gevolgen zijn als het aantal mensen van allochtone origine in wijken geleidelijk toeneemt, zodat de autochtone bewoners een minderheid worden. Of wat de reactie is van autochtonen als ze zich vestigen in een wijk waar allochtonen een meerderheid vormen. De naam van zijn onderzoeksproject is BAM dat staat voor ‘Becoming A Minority’. Ook Antwerpen werd geselecteerd voor het BAM-project, en meer bepaald Oud-Berchem.

Crul geeft ons tijdens het salon inzicht in zijn onderzoek en deelt met ons de eerste resultaten.

Maurice Crul is een gereputeerd Nederlands socioloog en professor verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is voorzitter van IMISCOE: een netwerk van 38 instituten die onderzoek doen over migratie en diversiteit in 18 Europese landen.

 

Schaarbekenaar Reinhilde Pulinx zal vanuit haar kennis en ervaring ingaan op de uiteenzetting van Maurice Crul. Zij is momenteel werkzaam bij de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) en is in december 2017 gepromoveerd op een doctoraat inzake gelijke kansen (meertaligheid binnen onderwijs).

Zij is experte in diviersiteit, armoede, migratie en inburgering. Zij is ook ondervoorzitter van Femma (vroegere KAV).

We geven tijdens dit salon ook de kans aan VZW Our House onder leiding van Bieke Heene om zich voor te stellen. Nieuwkomers staan klaar om hun cultuur met iedereen te delen en hun talenten in te zetten.  Our House biedt hen ondersteuning om hun nieuwe leven hier op te starten en dit op verschillende niveaus via administratieve ondersteuning tot horecatraining en jobcreatie. Zij laten ons ook letterlijk proeven van wat dit alles inhoudt.

 

Presentatie: Kristof Lowyck

Deze avond is gratis, reserveren is niet nodig.

Reacties