De Vrouwenlente, dat is een jaarlijks festival van een maand lang waar vrouwen uit Brussel en daarbuiten zich engageren voor meer ontmoetings- en verbindingsmomenten door het organiseren van debatten, documentaires, concerten en nog veel meer! Iedereen welkom!

Le Printemps des femmes, c'est un festival annuel d'un mois dans lequel les femmes de Bruxelles et d'ailleurs s'engagent pour plus de moments de réunion et de connexion en organisant des débats, des documentaires, des concerts et encore bien plus! Bienvenue à tous!

NL
Portretten van vrouwen van de eerste generatie.
Echte verhalen: stof tot nadenken en gesprek.

FR
Nouveaux portraits de femmes issues de la première génération. Des histoires qui donnent matière à réfléchir et discuter ensemble.

gratis

Reacties