Schrijf je in met maximum 5 personen, verzin een goed klinkende naam voor je ploeg en test je parate kennis. Verlicht uw geest én uw portemonnee op Kwis je een Kriek ten voordele van Les Gazelles de Bruxelles (Brussel Helpt). 

Dit jaar gaat de opbrengst naar 'Les gazelles de Bruxelles'. Deze organisatie richt zich tot iedereen die geen of moeilijk toegang heeft tot sport: mensen in armoede, nieuwkomers, mensen zonder papieren,. Les Gazelles zorgt voor een sociale en culturele mix waarbij er door sport ontmoeting en uitwisseling ontstaat tussen kansarmen en kansrijken.

In ruil voor uw goede daad, trakteren wij en quizmaster van dienst Kristof Lowyck u op een avond stevig nadenken, lachen en elkaar de loef afsteken.

Reacties